W sklepie

Praca z dzieckiem ZDOLNYM w edukacji przedszkolnej

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • e-book prezentacja (PDF)
  • e-book – Trening motywacyjny (PDF)
  • e-book – Okresy rozwojowe (PDF)
  • e-book – Kwestionariusz wielorakiej inteligencji (PDF)
  • e-book – Arkusze rozpoznawania talentów (PDF)
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN (PDF)

Czas trwania:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

89,00 

Udostępnij

Organizacja szkolenia:
Szkolenie ma charakter filmowy. Po zakupie szkolenia kursant otrzyma dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Film szkoleniowy można odtwarzać wielokrotnie. Materiały szkoleniowe są dostępne bezterminowo.

Cel szkolenia:
W edukacji przedszkolnej niezwykle istotne jest doskonalenie form i metod pracy z dzieckiem zdolnym. Na tym etapie odpowiednie działania wychowawcze mogą znacznie wpłynąć na jego dalszy rozwój. Podczas tego szkolenia uczestnik dowie się o tym, jak pracować z dziećmi zdolnymi w przedszkolu.

Program szkolenia:
1. Definicje zdolności, uzdolnień, zainteresowań.
2. Charakterystyka dzieci uzdolnionych
3. Przejawy zdolności u małych dzieci.
4. Dziecko zdolne – jak je rozpoznać?
5. Cechy dzieci twórczych.
6. Różne typy talentów.
7. Metody aktywizujące i rozwijające zdolności myślenia
8. Zajęcia i zabawy rozwijające zdolności dziecka.

 

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO OPŁACENIU

INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.