W sklepie

Praca z dzieckiem nadpobudliwym – wskazówki praktyczne i terapeutyczne

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • e-book opis (PDF)
  • e-book prezentacja (PDF)
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworskaa

89,00 

Udostępnij

Organizacja szkolenia:
Szkolenie ma charakter filmowy. Po zakupie szkolenia kursant otrzyma dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Film szkoleniowy można odtwarzać wielokrotnie. Materiały szkoleniowe są dostępne bezterminowo.

Materiały dydaktyczne otrzymane na szkoleniu:
– film z wykładem
– prezentacja do wykładu (PDF)
– zabawy terapeutyczne (PDF)
– metody relaksacyjne (PDF)
– gimnastyka mózgu (PDF)
– zaświadczenie* (PDF)

*Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Cel szkolenia:
Zapoznanie nauczycieli wychowania przedszkolnego z metodami pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej z wykorzystaniem  programu zajęć socjoterapeutycznych ukierunkowanych na aktywność ruchową.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Główne zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym i nie tylko,
  2. Organizacja zabaw i czasu wolnego wg ustalonych reguł,
  3. Rola konsekwencji w wychowaniu dziecka z nadpobudliwością ruchową,
  4. Propozycję zabaw i ćwiczeń,
  5. Metody związane z relaksacją i wyciszeniem dla dziecka z nadpobudliwością ruchową i tego, które tego potrzebuje.

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO OPŁACENIU

INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.