W sklepie

Praca z dzieckiem nadpobudliwym – wskazówki praktyczne i terapeutyczne

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • e-book opis (PDF)
  • e-book prezentacja (PDF)
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworskaa

68,00 

Udostępnij

Organizacja szkolenia:
Szkolenie ma charakter filmowy. Po zakupie szkolenia kursant otrzyma dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Film szkoleniowy można odtwarzać wielokrotnie. Materiały szkoleniowe są dostępne bezterminowo.

Materiały dydaktyczne otrzymane na szkoleniu:
– film z wykładem
– prezentacja do wykładu (PDF)
– zabawy terapeutyczne (PDF)
– metody relaksacyjne (PDF)
– gimnastyka mózgu (PDF)
– zaświadczenie* (PDF)

*Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Cel szkolenia:
Zapoznanie nauczycieli wychowania przedszkolnego z metodami pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej z wykorzystaniem  programu zajęć socjoterapeutycznych ukierunkowanych na aktywność ruchową.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Główne zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym i nie tylko,
  2. Organizacja zabaw i czasu wolnego wg ustalonych reguł,
  3. Rola konsekwencji w wychowaniu dziecka z nadpobudliwością ruchową,
  4. Propozycję zabaw i ćwiczeń,
  5. Metody związane z relaksacją i wyciszeniem dla dziecka z nadpobudliwością ruchową i tego, które tego potrzebuje.

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska