W sklepie

Melorytmiczna Koncepcja Wspomagająca Naukę Czytania

PAKIET SZKOLENIOWY ZAWIERA:
film instruktażowy
e-booka z opisem zabaw (PDF)
e-booka z kartami pracy do ćwiczeń przedstawionych w książce
muzykę z nagraniami do zabaw (pliki MP3 do pobrania)
zaświadczenie (PDF)

85,00 

Udostępnij

Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania to szkolenie, którego celem jest przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ćwiczeń i zabaw rytmicznych utrwalających wiadomości dotyczących samogłosek i spółgłosek. Przedstawione na warsztatach zabawy rytmiczno-muzyczne wprowadzą dzieci w świat liter ucząc rozpoznawania ich kształtu, wielkości, pomogą zauważyć różnice pomiędzy brzmieniem głosek, a ich graficznym znakiem oraz wzbogacą słownictwo i ogólną wiedzę.

Wszyscy nauczyciele zajmujący się nauczaniem czytania dzieci w wieku przedszkolnym, podkreślają złożoność tego problemu, który od wielu lat wywołuje wśród teoretyków dużo kontrowersji i sporów. Ta złożoność, a przy tym wieloaspektowość tego procesu nie sprzyja znalezieniu uniwersalnej metody nauki czytania, która odpowiadałaby każdemu dziecku z osobna. W tym szaleńczym poszukiwaniu jednej, a zarazem uniwersalnej metody należy pamiętać o tym, że nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym jest procesem przebiegającym w czasie i wymaga od nauczyciela stosowania wielu ciekawych i różnorodnych rozwiązań.

W edukacji przedszkolnej nauka czytania powinna odbywać się przy okazji zabawy, w związku z czym prezentowane podczas szkolenia ćwiczenia i zabawy są niewątpliwie innowacyjną próbą wdrożenia zabaw sprzyjających przyswajaniu elementarnych umiejętności czytania połączonych z wybranymi elementami dzieła muzycznego takimi jak: metrum, rytm, agogika, dynamika, artykulacja czy melodyka.

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz innych osób pracujących z małymi dziećmi.

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO OPŁACENIU

INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.