W sklepie

SZKOLENIE: Praca z dzieckiem agresywnym i trudnym w przedszkolu

PAKIET SZKOLENIOWY ZAWIERA:

  • film z wykładem
  • e-booka (PDF)
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

89,00 

Udostępnij

Organizacja szkolenia:
Po zakupie szkolenia kursant otrzyma dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Film szkoleniowy można odtwarzać wielokrotnie. Materiały szkoleniowe są dostępne bezterminowo.

Celem szkolenia jest przedstawienie form oraz metod pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym, a także ćwiczeń i zabaw stosowanych w przypadku występowania u dzieci agresji. Szkolenie ukazuje techniki pracy z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo i sprawiającymi trudności wychowawcze.

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie teoretyczne – skąd się biorą zachowania agresywne? Co oznaczają?
2.
Eliminowanie zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Metody radzenia sobie ze złością i agresją dzieci.
4. Pomoc w radzeniu sobie ze złością u dziecka.
5. Sposoby wyciszania agresji stosowane w przedszkolu.
6. Przegląd literatury przedmiotu.