W sklepie

Skuteczna współpraca nauczyciela współorganizującego

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Szkolenie prowadzi:
mgr Dorota Fornalska – ekspert pedagogiki specjalnej

68,00 

Udostępnij

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Komunikacja z rodzicami.
– postawy rodzicielskie
– etapy przystosowania się rodziców
– strategie współpracy z rodzicami
–  zasady osiągania celów w pracy z rodzicami
– współpraca placówki z rodzicami
– cele współpracy z rodzicami
– formy współpracy z rodzicami
– Zebrania ogólne/Zajęcia otwarte/Uroczystości/Wycieczki/Kącik dla rodziców
– Pedagogizacja rodziców.
2. Współpraca nauczyciela współorganizującego z innymi nauczycielami
– podstawowe zadania nauczyciela współorganizującego
– ujednolicenie celów
– porozumienie między nauczycielami
– zadania wychowawcze, czyli współpraca z wychowawcą
– udział nauczyciela współorganizującego w ocenianiu