W sklepie

Dokumentacja nauczyciela współorganizującego

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu
 • dokumenty do edycji:
  – plan pracy
  – program zajęć rewalidacyjnych
  – IPET + wpisy
  – WOPFU
  – ewaluacja IPET
  – skuteczne zawiadomienie
  – ocena efektywności PP
  – procedury postępowania w sytuacji zagrożenia
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Szkolenie prowadzi:
mgr Dorota Fornalska – ekspert pedagogiki specjalnej

Szkolenie „Dokumentacja Nauczyciela Współorganizującego” – dedykowane jest nauczycielom przedszkoli, placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół. Nasze szkolenie wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z kompleksową dokumentacją nauczyciela współorganizującego, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Co Oferujemy:

 1. Aktualne Informacje:
  Zapewniamy najnowsze i rzetelne informacje dotyczące dokumentacji nauczyciela współorganizującego.
 2. Praktyczne Materiały Edukacyjne:
  Dostaniesz praktyczne narzędzia, które ułatwią Ci skuteczne tworzenie dokumentacji nauczyciela współorganizującego.
 3. Wsparcie Instruktażowe:
  Szkolenie zawiera instrukcje, pomagające zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.
 4. Dostępność 24/7: Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do swojego indywidualnego tempa i harmonogramu.
 5. Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia: Po zakończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie ukończenia, potwierdzające zdobytą wiedzę.

Program Szkolenia:

 1. Przepisy Prawa Oświatowego:
  Omówienie kluczowych przepisów regulujących pracę nauczyciela współorganizującego.
 2. Kwalifikacje Nauczyciela Współorganizującego:
  Definicja kwalifikacji niezbędnych do pełnienia roli nauczyciela współorganizującego.
 3. Rola i Zadania Nauczyciela Współorganizującego:
  Szczegółowe omówienie roli oraz zadań nauczyciela współorganizującego w procesie nauczania i wspierania uczniów z orzeczeniem.
 4. Dokumentacja Nauczyciela Współorganizującego:
  Praktyczne aspekty prowadzenia dziennika, zeszytów i sprawozdań.
 5. Tworzenie Dokumentów:
  Omówienie procesu tworzenia dokumentów, w tym WOPFU i IPET.

Dlaczego Warto Uczestniczyć:

 1. Dostosowane do Prawa:
  Uzyskasz wiedzę zgodną z najnowszymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi nauczyciela współorganizującego.
 2. Praktyczne Narzędzia:
  Otrzymasz konkretne narzędzia ułatwiające codzienną pracę z dokumentacją.
 3. Wsparcie W Pracy Z Uczniami Specjalnymi:
  Poszerzysz umiejętności w zakresie efektywnej współpracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Podniesienie Kwalifikacji:
  Udział w szkoleniu wpłynie pozytywnie na rozwój zawodowy uczestników, podnosząc ich kwalifikacje i umiejętności.

Zapraszamy Cię do udziału w szkoleniu, gdzie zdobędziesz praktyczną wiedzę
i umiejętności niezbędne w codziennej pracy nauczyciela współorganizującego!


SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE PO JEGO ZAKUPIE

INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.


INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.