W sklepie

Logogłoski – zabawy i ćwiczenia logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • książka w formie papierowej
 • płyta CD z nagraniami dźwiękowymi
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Osoba prowadząca:
mgr Martyna Karwa

65,00 

Udostępnij

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Warsztaty obejmują 3 godziny dydaktyczne i są realizowane przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla Kursanta czasie.

Po dokonaniu zakupu szkolenia, założeniu konta na naszej stronie internetowej i opłaceniu szkolenia Kursant otrzyma:

 • film instruktażowy
 • książkę: Wesoła Gimnastyka Buzi i Języka (forma papierowa)
 • płytę CD do książki: Wesoła Gimnastyka Buzi i Języka
 • zaświadczenie w formie papierowej zgodne z wytycznymi MEiN

OPIS SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie zbioru wesołych zabaw i ćwiczeń, których celem jest wdrożenie do prawidłowej wymowy głosek.

Materiał szkoleniowy został podzielony na działy:

 • wstęp teoretyczny
 • rozruszanie aparatu artykulacyjnego
 • samogłoski: a-e-i-o-u-y
 • głoski dziąsłowe szumiące: sz-ż-cz-dż
 • głoski ciszące: ś-ź-ć-dź
 • głoski syczące: s-z-c-dz
 • głoska dzIąsłowa: l
 • głoski: p-b-m-w
 • głoska: r

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz innych osób pracujących z małymi dziećmi.