W sklepie

INNOWACJE PEDAGOGICZNE w przedszkolu – procedury i pomysły

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • e-book z materiałami dydaktycznymi
 • karta innowacji pedagogicznej (wzór)
 • procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej (wzór)
 • zgoda autora innowacji pedagogicznej (wzór)
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 3 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

65,00 

Kategoria:
Udostępnij

Szkolenie ma na celu zachęcenie nauczycieli oraz zaopatrzenie ich w niezbędną wiedzę do skutecznego wprowadzania nowatorskich rozwiązań w działalności edukacyjnej.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Szkolenie ma charakter filmowy. Po zakupie szkolenia kursant otrzyma dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Film szkoleniowy można odtwarzać wielokrotnie. Materiały szkoleniowe są dostępne bezterminowo.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE OTRZYMANE NA SZKOLENIU:

 • film z wykładem
 • e-book z materiałami dydaktycznymi
 • karta innowacji pedagogicznej (wzór)
 • procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej (wzór)
 • zgoda autora innowacji pedagogicznej (wzór)
 • zaświadczenie* (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN

*UWAGA: Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEiN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045)

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Poznanie przepisów prawa dotyczące tworzenia programów innowacyjnych i projektów edukacyjnych.
 2. Poznanie struktury i rodzajów innowacji pedagogicznej, poddanie jej ewaluacji.  
 3. Definicja innowacji pedagogicznej i eksperymentu.
 4. Dobre praktyki w pracy nauczyciela.
 5. Analiza rozporządzenia MEN.
 6. Zdobycie umiejętności konstruowania projektów edukacyjnych zgodnych z wymogami.
 7. Projekt jako skuteczna metoda edukacji- regulacje prawne.

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska