W sklepie

INNOWACJE PEDAGOGICZNE i eksperymenty pedagogiczne

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu
 • innowacje i eksperyment – najważniejsze informacje 
 • karta innowacji pedagogicznej (wzór)
 • procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej (wzór)
 • karta eksperymentu pedagogicznego
 • zgoda autora innowacji pedagogicznej (wzór)
 • aktualne akty prawne związane z tematem szkolenia
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN 

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Autor szkolenia:
mgr Roman Lorens

65,00 

Udostępnij

Szkolenie ma na celu zachęcenie nauczycieli oraz zaopatrzenie ich w niezbędną wiedzę do skutecznego wprowadzania nowatorskich rozwiązań w działalności edukacyjnej.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Szkolenie ma charakter filmowy. Po zakupie szkolenia kursant otrzyma dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Film szkoleniowy można odtwarzać wielokrotnie. Materiały szkoleniowe są dostępne bezterminowo.

 

*UWAGA: Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045)

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Poznanie przepisów prawa dotyczące tworzenia programów innowacyjnych i projektów edukacyjnych.
 2. Definicja innowacji pedagogicznej i eksperymentu.
 3. Poznanie struktury i rodzajów innowacji pedagogicznej.
 4. Zdobycie umiejętności konstruowania i wdrażania projektów edukacyjnych zgodnych z wymogami.
 5. Omówienie procesu ewaluacji.

Autor szkolenia:
mgr Roman Lorens