W sklepie

Rozwijanie wartości patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • film zabawy i gry ludowe
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • e-book wierszyki (PDF)
  • e-book zagadki (PDF)
  • e-book zbiór legend (PDF)
  • Kodeks Młodego Patrioty (PDF)
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska
dr Marzena Staniek

65,00 

Udostępnij

Podczas szkolenia zostaną przedstawione sposoby kształtowania poczucia tożsamości narodowej oraz procesu poczucia przynależności do narodu i kraju u dzieci w wieku przedszkolnym. Pokażemy, jak zaplanować działania, służące budowaniu tych postaw,  a także jakie ćwiczenia i zabawy zaproponować przedszkolakom, aby były dla nich atrakcyjne i spełniły swój cel.


Program szkolenia:

1. Ćwiczenia warsztatowe – działania służące rozwijaniu obywatelskich i
patriotycznych
postaw dzieci
2. Kreatywne propozycje zajęć o tematyce patriotycznej
3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. sposoby prowadzenia
spotkań z
rodzicami dotyczących tematyki patriotycznej
4. Rozmowa o sposobach kształtowania postaw patriotycznych
5. Zadania i cele wychowania patriotycznego
6. Czynniki wpływające na kształtowanie postaw patriotycznych w powiązaniu
z
rozwijaniem kompetencji kluczowych w ramach podstawy programowej i
kierunków
polityki oświatowej państwa
7. Zadania nauczycieli w wychowaniu patriotycznym

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.