W sklepie

Rozwijanie wartości patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • film zabawy i gry ludowe
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • e-book wierszyki (PDF)
 • e-book zagadki (PDF)
 • e-book zbiór legend (PDF)
 • Kodeks Młodego Patrioty (PDF)
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska
dr Marzena Staniek

89,00 

Udostępnij

Podczas naszego szkolenia skupimy się na sposobach kształtowania poczucia tożsamości narodowej oraz procesu poczucia przynależności do narodu i kraju u dzieci w wieku przedszkolnym. Zaprezentujemy praktyczne techniki i metody, które pomogą nauczycielom zaplanować działania mające na celu budowanie tych postaw u dzieci. Ponadto, podpowiemy jakie ćwiczenia i zabawy mogą być wykorzystane w przedszkolu, aby były atrakcyjne dla dzieci i jednocześnie spełniały swoje cele.


CO OFERUJEMY:

1. Ćwiczenia warsztatowe: Przedstawimy różne działania, które pomogą rozwijać obywatelskie i patriotyczne postawy u dzieci. Zajęcia te będą angażujące i inspirujące dla przedszkolaków.
2. Kreatywne propozycje zajęć o tematyce patriotycznej: Przedstawimy różnorodne zajęcia, które pozwolą przedszkolakom lepiej zrozumieć i związać się z narodem i krajem. Będą to pomysły zarówno na zajęcia plastyczne, muzyczne, jak i zabawy zespołowe.
3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym: Pokażemy, jak efektywnie angażować rodziców w tematykę patriotyczną oraz wykorzystać lokalne zasoby i wydarzenia do wspierania rozwoju poczucia tożsamości narodowej u dzieci. Omówimy również, jak prowadzić spotkania z rodzicami, aby były skuteczne i angażujące.
4. Rozmowa o sposobach kształtowania postaw patriotycznych: Przeanalizujemy różne podejścia i strategie, które są skuteczne w budowaniu postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Porozmawiamy o znaczeniu dialogu i refleksji w procesie kształtowania tożsamości narodowej.
5. Zadania i cele wychowania patriotycznego: Przedstawimy konkretne cele, które można postawić w kontekście wychowania patriotycznego w przedszkolu. Omówimy również praktyczne zadania, które można realizować z dziećmi, aby rozwijać ich poczucie przynależności do narodu i kraju.
6. Czynniki wpływające na kształtowanie postaw patriotycznych: Przeanalizujemy różne czynniki, które mogą wpływać na formowanie postaw patriotycznych u dzieci. Omówimy również, jak te postawy wpisują się w podstawę programową i kierunki polityki oświatowej państwa oraz jakie kompetencje kluczowe są rozwijane w ramach wychowania patriotycznego.
7. Zadania nauczycieli w wychowaniu patriotycznym: Podpowiemy, jaką rolę odgrywają nauczyciele w kształtowaniu postaw patriotycznych u dzieci. Przybliżymy również konkretne zadania, które nauczyciele mogą podjąć, aby wpływać na rozwój tożsamości narodowej u swoich uczniów.


DLACZEGO WARTO:

 1. Podniesienie Kompetencji: Zdobądź nową wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci lepiej prowadzić zajęcia z zakresu edukacji patriotycznej. 
 2. Profesjonalny Rozwój: Nasze szkolenie stanowi cenny wkład w Twój rozwój zawodowy, uzupełniając Twoje umiejętności nauczycielskie.
 3. Zaświadczenie Zgodne z Rozporządzeniem MEN: Nasze zaświadczenia są akredytowane i zgodne z aktualnymi standardami edukacyjnymi, co dodatkowo zwiększa ich wartość.
 4. Dostępność 24/7: Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do swojego indywidualnego tempa i harmonogramu.

Dołącz do naszego szkolenia online i zdobądź kompleksową wiedzę
oraz praktyczne narzędzia do efektywnego rozwijania wartości patriotycznych
wśród przedszkolaków. To inspirująca podróż poświęcona budowaniu
silnych fundamentów tożsamości narodowej u najmłodszych!


INSTRUKCJA LOGOWANIA DO SZKOLENIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl

2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.