PROGRAM SZKOLENIA:
1. Techniki efektywnej nauki.
2. Strategie postępowania z dziećmi o obniżonych możliwościach poznawczych.
3. Indywidualizacja w procesie nauczania/wychowania.
4. Analiza osobowości – wybrane klasyfikacje typów uczniów.
5. Nauczanie polisensoryczne.
6. Motywatory według S. Reissa.
7. Jak się uczyć – rady praktyczne.
8. Dieta dla mózgu.