INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1. ZAŚWIADCZENIE należy wygenerować w zakładce o nazwie ZAŚWIADCZENIE w ciągu 10 dni od daty ZAKUPU szkolenia. Instrukcja generowania zaświadczenia znajduje się pod filmem z wykładem.
2, Materiały, które Pani/Pan otrzymała/otrzymał są własnością METRIS i nie wolno ich udostępniać innym osobom.
3. Film został podpięty do systemu monitoringu, który zlicza wyświetlenia i czas trwania oglądania filmu, w związku z czym prosimy o rzetelne zapoznanie się z materiałem.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Pobierz: E-BOOK
Pobierz: KILKA WAŻNYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI
Pobierz: Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny (IPET)
Pobierz: – Rozporzadzenie Udzielanie PPP
Pobierz:Zawiadomienie

RELAKS PRZED SZKOLENIEM: Wyciszanka dla nauczyciela i dzieci

PROWADZĄCY: mgr Angelika Perdek-Chabinowska

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.


© Copyright by ODM METRIS.
Wszelkie autorskie prawa majątkowe do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej www.odm.metris.pl przysługują Ośrodkowi Doradztwa Metodycznego Metris. Zamieszczanie materiałów w systemach wymiany plików, serwerach sieciowych, dystrybuowanie ich na nośnikach fizycznych, wypożyczanie, udostępnianie haseł jest zabronione. Wobec osób naruszających prawa autorskie (jak również wobec administratorów systemów służących takim działaniom) podejmowane będą odpowiednie kroki prawne o charakterze karnym i cywilnym.