W sklepie

książka:: Zabawy i gry ludowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Autor: Marzena Staniek
Okładka: Marlena Harańczuk
Ilość stron: 88
Oprawa: miękka klejona
Książka z muzyką – PLIKI MP3
ISBN 978-83-953836-4-9
ZAIKS FOLb24

45,00 

Udostępnij

W dzisiejszej nowoczesnej kulturze propagowanej przez środki masowego przekazu związki z przeszłością oraz tradycją ludową ulegają niewątpliwie rozluźnieniu, a nawet zanikaniu. Sytuacja jednostronnego sięgania zwłaszcza przez dzieci w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym do wzorców zunifikowanej kultury masowej, budzi poważny niepokój. W związku z tym poznawanie i pielęgnowanie tradycji ludowych różnych regionów Polski odgrywa bardzo ważną rolę w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży na różnych szczeblach nauczania. Zachęcam Was drodzy nauczyciele do wprowadzania wyliczanek, zabaw i tańców ludowych podczas codziennych zajęć prowadzonych z dziećmi. Muzyka ludowa dzięki swojemu bogactwu, dużej różnorodności, wartościom artystycznym i emocjonalnym powinna na stałe zagościć w edukacji muzycznej dzieci, co niewątpliwie wpłynie na ich rozwój społeczny