W sklepie

Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania + EBOOK z szablonami do zabaw

Autor: Marzena Staniek

Okładka:
Monika Pakulska
Ilość stron: 95
Oprawa: miękka klejona

Książka z plikami MP3

Ebook z szablonami do zabaw (576 stron)

ISBN 978-83-938027-8-4
ZAIKS MELRYTM1

UWAGA!
Dostęp do e-booka zostanie wysłany drogą mailową po uregulowaniu należności za książkę.
Dostęp do plików muzycznych zostanie wysłany drogą mailową po uregulowaniu należności za książkę.

 

49,00 

Udostępnij

Wszyscy nauczyciele zajmujący się nauczaniem czytania dzieci w wieku przedszkolnym, podkreślają złożoność tego problemu, który od wielu lat wywołuje wśród teoretyków dużo kontrowersji i sporów. Ta złożoność, a przy tym wieloaspektowość tego procesu nie sprzyja znalezieniu uniwersalnej metody nauki czytania, która odpowiadałaby każdemu dziecku z osobna. W tym szaleńczym poszukiwaniu jednej, a zarazem uniwersalnej metody należy pamiętać o tym, że nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym jest procesem przebiegającym  w czasie i wymaga od nauczyciela stosowania wielu ciekawych i różnorodnych rozwiązań.

W edukacji przedszkolnej nauka czytania powinna odbywać się przy okazji zabawy, w związku z czym publikacja, która znajduje się teraz w Państwa rękach jest niewątpliwie innowacyjną próbą wdrożenia zabaw sprzyjających przyswajaniu elementarnych umiejętności czytania połączonych z wybranymi elementami dzieła muzycznego takimi jak: metrum, rytm, agogika, dynamika, artykulacja czy melodyka.

Mam nadzieję, że książka ta zaciekawi i zachęci Państwa do wykorzystywania zabaw i ćwiczeń zawartych w tej publikacji.