W sklepie

Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania + EBOOK z szablonami do zabaw

Autor: Marzena Staniek

Okładka:
Monika Pakulska
Ilość stron: 95
Oprawa: miękka klejona

Książka z płytą CD

Ebook z szablonami do zabaw (576 stron)

ISBN 978-83-938027-8-4
ZAIKS MELRYTM1

UWAGA!
Dostęp do ebooka zostanie wysłany drogą mailową po uregulowaniu należności za książkę.

 

40,00 

Udostępnij

Wszyscy nauczyciele zajmujący się nauczaniem czytania dzieci w wieku przedszkolnym, podkreślają złożoność tego problemu, który od wielu lat wywołuje wśród teoretyków dużo kontrowersji i sporów. Ta złożoność, a przy tym wieloaspektowość tego procesu nie sprzyja znalezieniu uniwersalnej metody nauki czytania, która odpowiadałaby każdemu dziecku z osobna. W tym szaleńczym poszukiwaniu jednej, a zarazem uniwersalnej metody należy pamiętać o tym, że nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym jest procesem przebiegającym  w czasie i wymaga od nauczyciela stosowania wielu ciekawych i różnorodnych rozwiązań.

W edukacji przedszkolnej nauka czytania powinna odbywać się przy okazji zabawy, w związku z czym publikacja, która znajduje się teraz w Państwa rękach jest niewątpliwie innowacyjną próbą wdrożenia zabaw sprzyjających przyswajaniu elementarnych umiejętności czytania połączonych z wybranymi elementami dzieła muzycznego takimi jak: metrum, rytm, agogika, dynamika, artykulacja czy melodyka.

Mam nadzieję, że książka ta zaciekawi i zachęci Państwa do wykorzystywania zabaw i ćwiczeń zawartych w tej publikacji.