W sklepie

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W PRZEDSZKOLU – procedura polityki ochrony dzieci

SZKOLENIE PROWADZI: mgr ROMAN LORENS – ekspert prawa oświatowego

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN
 • pakiet dokumentów do edycji
  – akty prawne
  – Standardy Ochrony Małoletnich
  – Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników
  – Zasady bezpiecznej relacji
  – Karta interwencji
  – Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
  – Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych
  – Ankieta monitorująca poziom realizacji Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem
  – Karta przebiegu interwencji
  – Karta zdarzeń zagrażających dobru małoletniego
  – Oświadczenie kandydata/pracownika
  – Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Małoletnich
  – Zarządzenie dyrektora w sprawie wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich

Czas trwania: cztery godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Roman Lorens

 

 

150,00 

Udostępnij

W dzisiejszym świecie, bezpieczeństwo dzieci to priorytet. Nasze szkolenie „Standardy Ochrony Małoletnich” to kompleksowy program, który przybliży Ci najnowsze przepisy i procedury dotyczące ochrony dzieci w przedszkolach. Dzięki niemu dowiesz się, jak dostosować wewnętrzną dokumentację placówki do obowiązujących norm, a także jak opracować i wdrożyć skuteczne Standardy Ochrony Małoletnich.

CO OFERUJEMY:

 1. Aktualne Informacje:
  Zapewniamy najnowsze i rzetelne informacje dotyczące Standardów Ochrony Małoletnich w placówce przedszkolnej.
 2. Analiza Praktyczna:
  Oferujemy praktyczne podejście do nowych regulacji, pomagając uczestnikom zrozumieć, jak wprowadzić je w życie codzienne w swoich placówkach.
 3. Ekspertyza Prawna:
  Współpracujemy z doświadczonym ekspertem prawa oświatowego, który udzielił wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH.
 4. Materiały Szkoleniowe:
  Dostarczamy kompleksową dokumentację, ułatwiającą wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich.
 5. Dostępność 24/7: Zapewniamy nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do indywidualnego tempa i harmonogramu.

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ:

 1. Aktualizacja Wiedzy: Poznasz i zrozumiesz najnowsze przepisy związane z ochroną małoletnich, dostosowując się do zmian prawnych.
 2. Dostosowanie Dokumentacji: Dowiesz się, jak dostosować wewnętrzną dokumentację placówki do nowych przepisów, aby spełniać najwyższe standardy ochrony.
 3. Opracowanie Standardów: Nauczysz się opracowywać Standardy Ochrony Małoletnich, dostosowane do specyfiki placówki przedszkolnej, zapewniając kompleksową ochronę dzieci.
 4. Podniesienie Kompetencji: Zdobędziesz nową wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci lepiej prowadzić zajęcia z zakresu edukacji matematycznej.
 5. Profesjonalny Rozwój: Nasze szkolenie stanowi cenny wkład w Twój rozwój zawodowy.
 6. Zaświadczenie Zgodne z Rozporządzeniem MEN: Nasze zaświadczenia są akredytowane i zgodne z aktualnymi standardami edukacyjnymi, co dodatkowo zwiększa ich wartość.
 7. Dostępność 24/7: Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do swojego indywidualnego tempa i harmonogramu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nowe Obowiązki Dyrektora: Zmiany prawne związane z ochroną małoletnich i nowe obowiązki dyrektora przedszkola.
 2. Kontrola Pracowników: Proces kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z dziećmi.
 3. Elementy Standardów Ochrony Małoletnich: Jak opracować wzorcową dokumentację w zakresie standardów ochrony małoletnich.
 4. Czynniki Ryzyka i Symptomy Krzywdzenia Dzieci: Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń i symptomów krzywdzenia dzieci.
 5. Zasady Reagowania: Jak skutecznie reagować na podejrzenia krzywdzenia dzieci.
 6. Ochrona Wizerunku i Danych Osobowych: Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych w przedszkolu.
 7. Monitoring i Weryfikacja: Śledzenie stosowania standardów ochrony małoletnich i procedur weryfikacyjnych.
 8. Bezpieczeństwo Online: Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci.
 9. Kontakty po Godzinach Pracy: Zasady dotyczące kontaktów pracowników z dziećmi poza godzinami pracy.
 10. Dokumentowanie Incydentów: Jak dokumentować ujawnione lub zgłoszone incydenty.
 11. Przestępczość na Tle Seksualnym: Świadomość zagrożeń i procedur związanych z przestępczością na tle seksualnym.

Dołącz do nas, aby zapewnić dzieciom bezpieczne i wszechstronne środowisko w przedszkolu.

 


INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.