Według najnowszych przepisów regulujących pomoc psychologiczno – pedagogiczną od 1 września 2022 roku przedszkola i szkoły mają obowiązek zatrudnić dodatkowego specjalistę.
Na szkoleniu zostaną jasno omówione zadania pedagoga specjalnego, sposoby ich realizacji i dokumentacja. W czasie spotkania uczestnicy dowiedzą się jakie kwalifikacje ma posiadać pedagog specjalny w okresie przejściowym i bezterminowo oraz jaka ilość godzin jest rekomendowana na daną ilość uczniów.

PROGRAM:
1. Nowe stanowisko – Pedagog Specjalny
2. Zadania pedagoga specjalnego – podstawa prawna
3. Zatrudnienie w placówce
4. Nowy specjalista w zespole IPET