PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • Dokumenty:
  – Akty prawne
  a) Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
  b) Ustawa Karta Nauczyciela
  c) Kodeks postępowania administracyjnego
 •  Wzory dokumentów
  a) Teczka na stopień nauczyciela mianowanego
  b) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
  c) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
  d) Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego
  e) Wzór projektu oceny dorobku zawodowego
  f) Wzór oceny dorobku zawodowego
  g) Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela ubiegającego się …
  h) Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 • zaświadczenie wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
  zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  (format PDF)

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza aktów prawnych i dokumentów – 2 godziny dydaktyczne (samokształcenie)

Autor szkolenia:
mgr Roman Lorens