PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • aktualizacje
  • przykładowy plan rozwoju zawodowego (do edycji)
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Urszula Witek

Osoba prowadząca:
mgr Urszula Witek