W sklepie

SZKOLENIE: Zabawy i gry ludowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PAKIET SZKOLENIOWY:

– film instruktażowy
– książka z opisem zabaw
(forma papierowa)
– muzyka do zabaw
(format MP3)
– zaświadczenie zgodne z MEiN
(forma papierowa)

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Autor szkolenia:
dr Marzena Staniek

Osoba prowadząca:
dr Marzena Staniek

65,00 

Udostępnij

W dzisiejszej nowoczesnej kulturze propagowanej przez środki masowego przekazu związki z przeszłością oraz tradycją ludową ulegają niewątpliwie rozluźnieniu, a nawet zanikaniu. Sytuacja jednostronnego sięgania zwłaszcza przez dzieci w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym do wzorców zunifikowanej kultury masowej, budzi poważny niepokój. W związku z tym poznawanie i pielęgnowanie tradycji ludowych różnych regionów Polski odgrywa bardzo ważną rolę w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży na różnych szczeblach nauczania.

Zachęcam Was drodzy nauczyciele do wprowadzania wyliczanek, zabaw, gier i tańców ludowych podczas codziennych zajęć prowadzonych z dziećmi. Muzyka ludowa dzięki swojemu bogactwu, dużej różnorodności, wartościom artystycznym i emocjonalnym powinna na stałe zagościć w edukacji muzycznej dzieci, co niewątpliwie wpłynie między innymi na ich rozwój muzyczny, emocjonalny oraz społeczny.

Drodzy nauczyciele na tym szkoleniu dowiecie się co to jest folklor i jakie walory niesie wprowadzanie zabaw, gier i tańców ludowych, poznacie ciekawe zabawy i gry różnych regionów Polski, których myślę, że jeszcze nie znacie :).

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wykład:
  – Folklor i jego wartość w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  – Pieśń, zabawa, taniec jako elementy folkloru
  – Dziecięce zabawy ludowe. Z badań folklorystycznych
  – Folklor w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej w świetle podstawy programowej
 2. Ćwiczenia
  – Zabawy i gry ludowe
  (prezentacja zawiera 33 zabawy i gry dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)
  – Zabawy i gry ludowe z przyśpiewkami
  (prezentacja zawiera 14 zabaw i gier dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)
  – Ludowe zabawy taneczne
  (prezentacja zawiera 5 zabaw o charakterze tanecznym dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)