W sklepie

SZKOLENIE: Zabawy i gry ludowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PAKIET SZKOLENIOWY ZAWIERA:
film instruktażowy
książkę z opisem zabaw
nagrania do zabaw (format MP3)
zaświadczenie zgodne z MEiN

Instruktor: dr Marzena Staniek
Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne
Czas trwania:
2,5 godziny dydaktycznej (ćwiczenia w formie prezentacji filmowej)
Czas trwania: 1 godzina dydaktyczna (analiza literatury)

80,00 

Udostępnij

W dzisiejszej nowoczesnej kulturze propagowanej przez środki masowego przekazu związki z przeszłością oraz tradycją ludową ulegają niewątpliwie rozluźnieniu, a nawet zanikaniu. Sytuacja jednostronnego sięgania zwłaszcza przez dzieci w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym do wzorców zunifikowanej kultury masowej, budzi poważny niepokój. W związku z tym poznawanie i pielęgnowanie tradycji ludowych różnych regionów Polski odgrywa bardzo ważną rolę w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży na różnych szczeblach nauczania.

Zachęcam Was drodzy nauczyciele do wprowadzania wyliczanek, zabaw, gier i tańców ludowych podczas codziennych zajęć prowadzonych z dziećmi. Muzyka ludowa dzięki swojemu bogactwu, dużej różnorodności, wartościom artystycznym i emocjonalnym powinna na stałe zagościć w edukacji muzycznej dzieci, co niewątpliwie wpłynie między innymi na ich rozwój muzyczny, emocjonalny oraz społeczny.

Drodzy nauczyciele na tym szkoleniu dowiecie się co to jest folklor i jakie walory niesie wprowadzanie zabaw, gier i tańców ludowych, poznacie ciekawe zabawy i gry różnych regionów Polski, których myślę, że jeszcze nie znacie :).

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wykład:
  – Folklor i jego wartość w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  – Pieśń, zabawa, taniec jako elementy folkloru
  – Dziecięce zabawy ludowe. Z badań folklorystycznych
  – Folklor w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej w świetle podstawy programowej
 2. Ćwiczenia
  – Zabawy i gry ludowe
  (prezentacja zawiera 33 zabawy i gry dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)
  – Zabawy i gry ludowe z przyśpiewkami
  (prezentacja zawiera 14 zabaw i gier dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)
  – Ludowe zabawy taneczne
  (prezentacja zawiera 5 zabaw o charakterze tanecznym dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)