W sklepie

Piosenka: Wielkanocny zając

Tekst i muzyka: dr Marzena Staniek
ZAIKS AK04
ISBN 978-83-928373-1-2

Zwrotka 1
Wielkanocny zając długie uszy ma
Porusza uszkami raz i dwa
Porusza prawym, porusza lewym
Teraz skacze w koło,
bo w Wielkanoc jest wesoło!

Zwrotka 2
Wielkanocny zając mały ogonek ma
Porusza ogonkiem raz i dwa
Porusza w prawo, porusza w lewo
Teraz skacze w koło,
bo w Wielkanoc jest wesoło!

Zwrotka 3
Wielkanocny zając długie nogi ma
Skacze na tych nogach hop-sa-sa
Skacze na prawej, skacze na lewej
Teraz skacze w koło,
bo w Wielkanoc jest wesoło!

9,00 

Udostępnij

ZABAWA DO PIOSENKI

ZWROTKA 1

Wielkanocny zając długie uszy ma unosimy w górę obie ręce
Porusza uszkami raz i dwa poruszamy rączkami w górze
Porusza prawym, poruszamy w górze tylko prawą ręką
porusza lewym poruszamy w górze tylko lewą ręką
Teraz skacze w koło,
bo w Wielkanoc jest wesoło!
ręce unosimy na wysokości klatki piersiowej i skaczemy jak zajączki

ZWROTKA 2

Wielkanocny zając mały ogonek ma rączki kładziemy na pośladki, zaciskamy piąstki i formujemy z nich ogonek
Porusza ogonkiem raz i dwa poruszamy pupą i rączkami w różne strony
Porusza w prawo, poruszamy pupą i rączkami w prawo
porusza w lewo poruszamy pupą i rączkami w lewo
Teraz skacze w koło,
bo w Wielkanoc jest wesoło!
ręce unosimy na wysokości klatki piersiowej i skaczemy jak zajączki

ZWROTKA 3

Wielkanocny zając długie nogi ma ręce unosimy na wysokości klatki piersiowej, a następnie wyciągamy do przodu nogę prawą, a potem lewą
Skacze na tych nogach hop-sa-sa skaczemy w miejscu obunóż
Skacze na prawej, skaczemy na prawej nodze
skacze na lewej skaczemy na lewej nodze
Teraz skacze w koło,
bo w Wielkanoc jest wesoło!
ręce unosimy na wysokości klatki piersiowej i skaczemy jak zajączki