W sklepie

Odpowiedzialność prawna I dyscyplinarna nauczyciela i dyrektora szkoły

SZKOLENIE PROWADZI: mgr ROMAN LORENS – ekspert prawa oświatowego


CEL SZKOLENIA:

Kompleksowe omówienie problematyki związanej z szeroko rozumianą odpowiedzialnością prawną nauczycieli. Zapoznanie z aktualnymi poglądami Inspekcji Pracy oraz sądów pracy. Zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Odpowiedzialność porządkowa

  • Rodzaje kar porządkowych
  • Procedura karania pracownika
  • Postępowanie sądowe

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna

  • Rodzaje kar dyscyplinarnych
  • Przebieg postępowania
  • Obowiązki dyrektora

3.Odpowiedzialność materialna i odpowiedzialność za mienie powierzone

  • Przesłanki odpowiedzialności pracownika
  • Obowiązki dyrektora
  • Obowiązki pracownika, któremu powierzono mienie

4. Odpowiedzialność cywilnoprawna placówki oświatowej, dyrektora oraz pracowników za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz odpowiedzialność karna dyrektora i pracowników placówki oświatowej.

75,00 

Udostępnij

KIERUNEK POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA:
Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

 

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.