W sklepie

Adaptacja dziecka do przedszkola – pomysły na osiągnięcie sukcesu adaptacyjnego

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • e-book zabawy adaptacyjne w żłobku i przedszkolu (PDF)
 • arkusz wywiadu z rodzicem (word)
 • znaczki adaptacyjne (PDF)
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN 

Czas trwania:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska

89,00 

Udostępnij

PROGRAM SZKOLENIA:

1.  Adaptacja – definicja.
2. Właściwości rozwojowe dziecka 3-letniego wpływające na jego zdolności
przystosowawcze.
3. Właściwości sprzyjające i niesprzyjające rozpoczynaniu edukacji przedszkolnej.
4. Zadania przedszkola w okresie adaptacji dziecka.
5. Wpływ środowiska rodzinnego na zdolności przystosowawcze dziecka.

 • Rodzice nadmiernie chroniący dziecko
 • Rodzice odtrącający i zaniedbujący swoje dziecko
 • Rodzice nadmiernie wymagający
 • Najważniejsze zasady postępowania rodziców w okresie adaptacji dziecka do przedszkola

6. Przykładowe działania nauczycieli, rodziców i dzieci ułatwiające adaptację.

 • Jak zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Integracja grupy
 • Kreatywne działanie

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO OPŁACENIU

INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.