ORGANIZACJA SZKOLENIA

Warsztat muzyczny jest realizowany przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla Kursanta czasie. Po dokonaniu zakupu szkolenia, założeniu konta na naszej stronie internetowej i opłaceniu szkolenia Kursant otrzyma dostęp do:

  • filmu instruktażowego
  • książki z opisem zabaw (PDF)
  • muzykI do zabaw (MP3)
  • zaświadczenia (PDF)

OPIS SZKOLENIA
Warsztat metodyczny przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, świetlic szkolnych i środowiskowych, a także rodziców oraz osób prowadzących zajęcia z dziećmi w czasie wolnym od nauki.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną proste zabawy ruchowe, które będą prowadzone do krótkich utworów muzyki klasycznej. Na treść warsztatów składają się między innymi elementy pedagogiki muzycznej wg C.Orffa i aktywnego słuchania muzyki wg B.Strauss. Zaletą programu jest wykorzystanie prostych rekwizytów (apaszki, skakanki, kasztany). Osoby biorące udział w warsztatach nie muszą posiadać wykształcenia muzycznego.

Optymalny czas trwania: 3 godziny zegarowe (analiza filmu i opisów zabaw)
Autor warsztatów muzycznych: dr Marzena Staniek