OPIS SZKOLENIA

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Warsztat metodyczny przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, świetlic szkolnych i środowiskowych, a także rodziców oraz osób prowadzących zajęcia z dziećmi w czasie wolnym od nauki.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną proste zabawy ruchowe, które będą prowadzone do krótkich utworów muzyki klasycznej. Na treść warsztatów składają się między innymi elementy pedagogiki muzycznej wg C.Orffa i aktywnego słuchania muzyki wg B.Strauss. Zaletą programu jest wykorzystanie prostych rekwizytów (apaszki, skakanki, kasztany). Osoby biorące udział w warsztatach nie muszą posiadać wykształcenia muzycznego.

PAKIET SZKOLENIOWY:

– film z zabawami
– książka PDF (Zabawy z muzyką klasyczną – Złota Jesień)
– muzyka do zabaw (pliki MP3)
– zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– ćwiczenia z muzyką klasyczną – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury –2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
dr Marzena Staniek