CEL GŁÓWNY:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem wyjść i wycieczek oraz poznanie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek

ZAGADNIENIA:

1.Przepisy prawne dotyczące organizacji wycieczek
– Organizowanie wycieczek zgodnie z przepisami prawa – obowiązki dyrektora
– Szczegółowe zasady organizacji wycieczek
– Karta wycieczki
– Wycieczki zagraniczne uczniów

2.Zadania organizatorów i opiekunów wycieczki
– Zadania kierownika wycieczki
– Zadania opiekuna wycieczki

3.Zasady postępowania w sytuacjach trudnych – zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczki, postępowanie w przypadku awarii i wypadku.
– Kontrola autobusu przed wycieczką
– Zasady bezpieczeństwa w autobusie
– W podróży…

4. Czas pracy nauczyciela na wycieczce
– Czas pracy i wynagrodzenie nauczycieli w czasie wycieczek

5. Udział rodziców w wycieczce, współpraca z rodzicami uczniów.

6. „Czas wolny” podczas wycieczki

7. Odpowiedzialność nauczyciela
– Odpowiedzialność porządkowa
– Popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka