SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa na rok szkolny 2022/2023:
– opłata za 1 osobę = 65zł
– opłata za 2-4 osoby = 50zł
– opłata za 5-… osób = 40zł

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599

OPIS SZKOLENIA

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole i przedszkolu. Zajęcia te stanowią specjalistyczny i bardzo ważny aspekt wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aby prawidłowo je prowadzić należy mieć odpowiednią wiedzę i kwalifikację.

W czasie kursu zostaną:

1. Przeanalizowane podstawy prawne prowadzenia zajęć.
2. Klasyfikacja uczniów ze SPE i przyczyn niepowodzeń edukacyjnych.
3. Dokumentacja i obowiązki nauczyciela specjalisty.
4. Gotowe pomysły na ciekawe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu.

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • e-book z notatkami
  • program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (word)
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN

Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska