Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole i przedszkolu. Zajęcia te stanowią specjalistyczny i bardzo ważny aspekt wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aby prawidłowo je prowadzić należy mieć odpowiednią wiedzę i kwalifikację.

W czasie kursu zostaną:

1. Przeanalizowane podstawy prawne prowadzenia zajęć.
2. Klasyfikacja uczniów ze SPE i przyczyn niepowodzeń edukacyjnych.
3. Dokumentacja i obowiązki nauczyciela specjalisty.
4. Gotowe pomysły na ciekawe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu.