W dzisiejszej nowoczesnej kulturze propagowanej przez środki masowego przekazu związki z przeszłością oraz tradycją ludową ulegają niewątpliwie rozluźnieniu, a nawet zanikaniu. Sytuacja jednostronnego sięgania zwłaszcza przez dzieci w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym do wzorców zunifikowanej kultury masowej, budzi poważny niepokój. W związku z tym poznawanie i pielęgnowanie tradycji ludowych różnych regionów Polski odgrywa bardzo ważną rolę w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży na różnych szczeblach nauczania.

Zachęcam Was drodzy nauczyciele do wprowadzania wyliczanek, zabaw i tańców ludowych podczas codziennych zajęć prowadzonych z dziećmi. Muzyka ludowa dzięki swojemu bogactwu, dużej różnorodności, wartościom artystycznym i emocjonalnym powinna na stałe zagościć w edukacji muzycznej dzieci, co niewątpliwie wpłynie między innymi na ich rozwój muzyczny, emocjonalny oraz społeczny.

Drodzy nauczyciele na tym szkoleniu dowiecie się co to jest folklor i jakie walory niesie wprowadzanie zabaw i tańców ludowych, poznacie ciekawe zabawy i tańce różnych regionów Polski, których myślę, że jeszcze nie znacie :).