OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli wychowania przedszkolnego w stosowanie metody arteterapii. W czasie spotkania zostaną przedstawione gotowe pomysły zajęć, cele oraz etapy wprowadzania metody w zajęcia z dziećmi.

PROGRAM:

  1. Artetrapia – cele i idea, ujęcie w literaturze.
  2. Podstawowe zasady arteterapii.
  3. Zasady tworzenia scenariusza zajęć z wykorzystaniem arteterapii.
  4. Założenia i pomysły na zajęcia w przedszkolu.
  5. Ewaluacja i ocena zajęć

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • e-book z notatkami
  • zgoda autora innowacji pedagogicznej (wzór)
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN