PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady współpracy z rodzicami.
2. Motywowanie rodziców do współpracy.
– wskazówki dotyczące nawiązywania i podtrzymywania kontaktu
– warunki udanej rozmowy
– czego unikać podczas rozmowy
3. Trudne zachowania rodziców w rozmowach z nauczycielem
– agresja i awantura podczas rozmowy
–  roszczeniowość (porady i pułapki)
– autoprezentacja manifestująca poczucie wyższości
– wycofanie, brak kontaktu
– co możemy zrobić podczas rozmowy z trudnymi rodzicami
4. Zasady pracy nauczyciela wspomagające kontakt z rodzicami
5. Kategorie rodziców utrudniające efektywną współpracę
– perfekcjonizm
– nadopiekuńczość
6. Gry psychologiczne
7. Gdy rodzic staje się roszczeniowy.
– mechanizm powstawania postawy roszczeniowej
– jak pracować z roszczeniowym rodzicem
– zasady komunikacji z roszczeniowym rodzicem
– wiarygodność jako ochrona przed manipulacją i roszczeniową postawą rodziców
8. Współpraca nauczyciela i rodziców
– model współpracy oparty na partnerstwie
– w jedności siła
– rady dla rodziców