OPIS SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie zbioru wesołych zabaw ruchowych, podczas których wykorzystywane są różne łatwe w przygotowaniu pomoce wykonane z kartek papieru, gazet, papieru toaletowego itp.

Celem przedstawionych zabaw jest:

  • kształtowanie zdolności polonistycznych, przyrodniczych i matematycznych,
  • rozbudzanie wyobraźni i inwencji twórczej,
  • doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi,
  • rozwijanie sprawności ruchowej kończyn górnych i dolnych.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz innych osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym.


Autor: dr Marzena Staniek
Ilość stron: 71
ISBN 978-83-924580-5-0
ZAiKS PC