SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa na rok szkolny 2022/2023:
– opłata za 1 osobę = 65zł
– opłata za 2-4 osoby = 50zł
– opłata za 5-… osób = 40zł

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli, specjalistów z Treningiem Umiejętności Społecznych jako formą terapii dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (w tym Zespołu Aspergera) oraz dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, nadpobudliwych, z trudnościami w wyrażaniu emocji i budowaniu relacji.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Główne założenia Treningu Umiejętności Społecznych.
2. Poznawanie najbliższego otoczenia.
3. Samodzielność oraz umiejętności samoobsługowe.
4. Budowanie relacji z innymi.
5. Formy pracy z dzieckiem.

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • e-book prezentacja (PDF)
  • e-book – Trening emocji (PDF)
  • e-book – karty pracy (PDF)
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska