Organizacja szkolenia:
Szkolenie ma charakter filmowy. Po zakupie szkolenia kursant otrzyma dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Film szkoleniowy można odtwarzać wielokrotnie. Materiały szkoleniowe są dostępne bezterminowo.

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli, specjalistów z Treningiem Umiejętności Społecznych jako formą terapii dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (w tym Zespołu Aspergera) oraz dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, nadpobudliwych, z trudnościami w wyrażaniu emocji i budowaniu relacji.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Główne założenia Treningu Umiejętności Społecznych.
2. Poznawanie najbliższego otoczenia.
3. Samodzielność oraz umiejętności samoobsługowe.
4. Budowanie relacji z innymi.
5. Formy pracy z dzieckiem.

 

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska