Terapeuta to specjalista posiadający przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz umiejętność organizacji odpowiednich zajęć dla osób, którymi się zajmuje. Terapeuta pedagogiczny w przedszkolu i w szkole udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wspomaga nauczycieli i innych specjalistów w tym zakresie.

Od 1 września 2022 jest to jedno z obowiązkowych stanowisk zgodnie z nowymi standardami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zadania terapeuty pedagogicznego i formy ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zadania terapeuty pedagogicznego.
2. Korekcja i kompensacja – cele, założenia.
3. Nadrzędne cele terapii pedagogicznej.
4. Etapy terapii pedagogicznej.
5. Diagnoza kluczem udanego wsparcia.
6. Obowiązkowa dokumentacja terapeuty zajęciowego.