SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa na rok szkolny 2022/2023:
– opłata za 1 osobę = 65zł
– opłata za 2-4 osoby = 50zł
– opłata za 5-… osób = 40zł

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599

OPIS SZKOLENIA

Terapeuta to specjalista posiadający przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz umiejętność organizacji odpowiednich zajęć dla osób, którymi się zajmuje. Terapeuta pedagogiczny w przedszkolu i w szkole udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wspomaga nauczycieli i innych specjalistów w tym zakresie.
Od 1 września 2022 jest to jedno z obowiązkowych stanowisk zgodnie z nowymi standardami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zadania terapeuty pedagogicznego i formy ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zadania terapeuty pedagogicznego.
2. Korekcja i kompensacja – cele, założenia.
3. Nadrzędne cele terapii pedagogicznej.
4. Etapy terapii pedagogicznej.
5. Diagnoza kluczem udanego wsparcia.
6. Obowiązkowa dokumentacja terapeuty zajęciowego.

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • plan pracy pedagoga terapeutycznego (word)
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (word)
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska