W odniesieniu do nauki szkolnej ważne jest zaangażowanie się uczniów w proces uczenia się oraz jakie są powody tego zaangażowania. Podczas szkolenia przedstawimy między innymi wybrane czynniki, które kształtują motywację i na które nauczyciel może mieć wpływ.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Nauczycielskie strategie motywujące i angażujące uczniów. Lista „sposobów” na ucznia:
 • Pętla motywacyjna- jak doświadczenie sukcesu wpływa na dalszą chęć do działania.
 • Koncepcje dotyczące procesu motywacji- przegląd przydatnych teorii
 • Motywacja do nauki – definicje, pojęcia.
 • Czynniki wzmacniające i hamujące motywację, zasady i metody motywowania, porady praktyczne
 • Bezradność intelektualna
 • 10 przykazań na zmotywowanie siebie do działania:
 • 12 zasad wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze
 • Błyskawiczne wywieranie wpływu. „Magiczne” pytania Pana Pantalon’a
 • Wskazówki metodyczne dotyczące uczenia się Jak uczyć się skutecznie?
 • Wskazówki psychologiczne- temperament, a uczenie się