SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa na rok szkolny 2022/2023:
– opłata za 1 osobę = 65zł
– opłata za 2-4 osoby = 50zł
– opłata za 5-… osób = 40zł

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest wsparciem nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie udzielania i prowadzenia dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wprowadzeniem w obowiązujące przepisy oraz obligatoryjne zadania nauczycieli w tym zakresie.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli na temat tworzenia obowiązującej dokumentacji dla dziecka ze SPE w placówce.

Program szkolenia:

 1. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu
  – co dalej?
 2. Obowiązujące przepisy prawa regulujące wsparcie dziecka ze SPE w placówce.
 3. Dokumentacja dziecka z orzeczeniem.
 4. Jak wspierać dziecko z różnymi dysharmoniami?
 5. Arkusz oceny wielospecjalistycznej – jak go sporządzić?
 6. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (obszary).
 7. Przedstawienie gotowych wzorów dokumentów.

PAKIET SZKOLENIOWY ZAWIERA:

 • film z wykładem
 • e-booka (PDF)
 • dokumentację (wzory dokumentów, rozporządzenia)
 • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska