SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa na rok szkolny 2022/2023:
– opłata za 1 osobę = 65zł
– opłata za 2-4 osoby = 50zł
– opłata za 5-… osób = 40zł

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599

OPIS SZKOLENIA

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym diagnozowanie i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Niezbędnym aspektem tego zadania jest prowadzenie dokumentacji ucznia ze SPE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na zdjęciu zostaną omówione kwestie:
– Dokumentacji ucznia objętego pomocą na wniosek,
– Dokumentacji ucznia z opinią,
– Dokumentacji ucznia z orzeczeniem.
– Roli współpracy z rodzicami.

PAKIET SZKOLENIOWY ZAWIERA:

  • film z wykładem
  • e-booka (PDF)
  • wzory dokumentów
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska