Celem szkolenia jest zaprezentowanie wybranych aspektów agresji i przemocy szkolnej.

Przestawione zostaną przyczyny, przejawy zachowań agresywnych, charakterystyka poszczególnych uczestników zjawiska przemocy rówieśniczej. Wskazane  zostaną także metody zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z powyższymi zjawiskami.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Agresja- definicje, przyczyny, rodzaje
 • Agresja na różnych poziomach rozwojowych
 • Przemoc szkolna- cechy charakterystyczne
 • Wpływ środowiska rodzinnego szkoły oraz grupy rówieśniczej na zachowania agresywne
 • Wpływ szkoły- czynniki organizacyjne i wynikające z relacji nauczyciel- uczeń
 • Profil osób biorących udział w prześladowaniach
 • Mechanizm stawania się sprawca przemocy. Konsekwencje ponoszone przez sprawców.
 • Interwencja w sytuacji „gorącej agresji”
 • Wspieranie rozwoju moralnego.
 • Poziomy wnioskowania moralnego, jako metoda korygowania zachowań agresywnych

 

PAKIET SZKOLENIOWY ZAWIERA:

 • film z wykładem
 • e-book (PDF)
 • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne

– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Joanna Nienałtowska-Padło

Osoba prowadząca:
mgr Joanna Nienałtowska-Padło