PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN
 • pakiet dokumentów do edycji
  – akty prawne
  – Standardy Ochrony Małoletnich
  – Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników
  – Zasady bezpiecznej relacji
  – Karta interwencji
  – Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
  – Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych
  – Ankieta monitorująca poziom realizacji Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem
  – Karta przebiegu interwencji
  – Karta zdarzeń zagrażających dobru małoletniego
  – Oświadczenie kandydata/pracownika
  – Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Małoletnich
  – Zarządzenie dyrektora w sprawie wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich

Czas trwania: trzy godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Roman Lorens