Szkolenie jest wsparciem dla pedagogów specjalnych pracujących w przedszkolu w zakresie opracowania sprawozdania zamykającego rok przedszkolny w placówce.

Program:
1. Zadania pedagoga specjalnego i sposób ich udokumentowania na zakończenie semestru/ roku.
2. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
3. Obowiązkowa dokumentacja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na koniec roku przedszkolnego.
4. Analiza i przedstawienie przykładowej dokumentacji.

Materiały:
Przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego,
Sprawozdanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  ocena efektywności zajęć- tabela.
Przykładowe sprawozdanie z formy ppp.
Arkusz analizy oceny efektywności ppp.
Ocena efektywności IPET, okresowe WOPFD.
Arkusz WWR.