Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne są jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole i przedszkolu. Zajęcia te stanowią specjalistyczny i bardzo ważny aspekt wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szczególnie z zaburzeniami zachowania i emocji.  Aby prawidłowo je prowadzić należy mieć odpowiednią wiedzę i kwalifikację.

W czasie kursu zostaną:

1. Przeanalizowane podstawy prawne prowadzenia zajęć.
2. Klasyfikacja uczniów ze SPE i przyczyny zaburzeń zachowania i emocji.
3. Dokumentacja i obowiązki nauczyciela specjalisty prowadzącego zajęcia.
4. Gotowe pomysły do realizacji z dziećmi w przedszkolu.