SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa na rok szkolny 2022/2023:
– opłata za 1 osobę = 65zł
– opłata za 2-4 osoby = 50zł
– opłata za 5-… osób = 40zł

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599

OPIS SZKOLENIA

Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie innowacyjności, kreatywności, logicznego myślenia, skutecznej komunikacji, samodzielności- wszystkie te aspekty powinny być integralną częścią działalności przedszkola oraz szkoły. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić zajęcia aby wdrażać te umiejętności w codzienne życie placówki.

Program:

1. Kompetencje kluczowe- znaczenie w edukacji i życiu każdego człowieka.
2. Metody i narzędzia pozwalające rozwijać kompetencje kluczowe na zajęciach edukacji przedszkolnej.
3. Kierunki rozwoju szkoły i przedszkola w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.

Cele:
Uczestnicy szkolenia:

1. Poznają Zalecenie Rady Europy w sprawie kompetencji kluczowych w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie z dnia 22 maja 2018
2. Przeanalizują podstawę programową w aspekcie kształtowania kompetencji kluczowych.
3. Zaplanują działania (indywidualne i zespołowe) służące świadomemu i skutecznemu kształtowaniu kompetencji kluczowych w przedszkolu.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne

– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

PAKIET SZKOLENIOWY ZAWIERA:

  • film z wykładem
  • e-booka (PDF)
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska