Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie innowacyjności, kreatywności, logicznego myślenia, skutecznej komunikacji, samodzielności- wszystkie te aspekty powinny być integralną częścią działalności przedszkola oraz szkoły. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić zajęcia aby wdrażać te umiejętności w codzienne życie placówki.

Program:

1. Kompetencje kluczowe- znaczenie w edukacji i życiu każdego człowieka.
2. Metody i narzędzia pozwalające rozwijać kompetencje kluczowe na zajęciach edukacji przedszkolnej.
3.
Kierunki rozwoju szkoły i przedszkola w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.

Cele:
Uczestnicy szkolenia:

1. Poznają Zalecenie Rady Europy w sprawie kompetencji kluczowych w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie z dnia 22 maja 2018 r.
2. Przeanalizują podstawę programową w aspekcie kształtowania kompetencji kluczowych.
3. Zaplanują działania (indywidualne i zespołowe) służące świadomemu i skutecznemu kształtowaniu kompetencji kluczowych w przedszkolu.

 

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne

– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

 

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska