MATERIAŁY DYDAKTYCZNE OTRZYMANE NA SZKOLENIU:

– film z wykładem
– prezentacja do wykładu
– zaświadczenie (PDF)

WZORY DOKUMENTÓW:
– Dokumentacja o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
– Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
– Oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska
– Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
– Zaświadczenia wystawianego przez dyrektora szkoły przedszkola

AKTY PRAWNE:
– Karta Nauczyciela
– Rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli
– Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu
– Zmiana ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
2. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
3. Awans zawodowy w pytaniach i odpowiedziach (odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania)

Autor szkolenia:
mgr Roman Lorens