Organizacja szkolenia:
Szkolenie ma charakter filmowy. Po zakupie szkolenia kursant otrzyma dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Film szkoleniowy można odtwarzać wielokrotnie. Materiały szkoleniowe są dostępne bezterminowo.

Cel szkolenia:
W edukacji przedszkolnej niezwykle istotne jest doskonalenie form i metod pracy z dzieckiem zdolnym. Na tym etapie odpowiednie działania wychowawcze mogą znacznie wpłynąć na jego dalszy rozwój. Podczas tego szkolenia uczestnik dowie się o tym, jak pracować z dziećmi zdolnymi w przedszkolu.

Program szkolenia:
1. Definicje zdolności, uzdolnień, zainteresowań.
2. Charakterystyka dzieci uzdolnionych
3. Przejawy zdolności u małych dzieci.
4. Dziecko zdolne – jak je rozpoznać?
5. Cechy dzieci twórczych.
6. Różne typy talentów.
7. Metody aktywizujące i rozwijające zdolności myślenia
8. Zajęcia i zabawy rozwijające zdolności dziecka.