SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa na rok szkolny 2022/2023:
– opłata za 1 osobę = 65zł
– opłata za 2-4 osoby = 50zł
– opłata za 5-… osób = 40zł

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599

OPIS SZKOLENIA

Cel szkolenia:
W edukacji przedszkolnej niezwykle istotne jest doskonalenie form i metod pracy z dzieckiem zdolnym. Na tym etapie odpowiednie działania wychowawcze mogą znacznie wpłynąć na jego dalszy rozwój. Podczas tego szkolenia uczestnik dowie się o tym, jak pracować z dziećmi zdolnymi w przedszkolu.

Program szkolenia:
1. Definicje zdolności, uzdolnień, zainteresowań.
2. Charakterystyka dzieci uzdolnionych
3. Przejawy zdolności u małych dzieci.
4. Dziecko zdolne – jak je rozpoznać?
5. Cechy dzieci twórczych.
6. Różne typy talentów.
7. Metody aktywizujące i rozwijające zdolności myślenia
8. Zajęcia i zabawy rozwijające zdolności dziecka.

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • e-book prezentacja (PDF)
  • e-book – Trening motywacyjny (PDF)
  • e-book – Okresy rozwojowe (PDF)
  • e-book – Kwestionariusz wielorakiej inteligencji (PDF)
  • e-book – Arkusze rozpoznawania talentów (PDF)
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska