SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa na rok szkolny 2022/2023:
– opłata za 1 osobę = 65zł
– opłata za 2-4 osoby = 50zł
– opłata za 5-… osób = 40zł

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599

OPIS SZKOLENIA

Materiały dydaktyczne otrzymane na szkoleniu:
– film z wykładem

– prezentacja do wykładu (PDF)
– zabawy terapeutyczne (PDF)
– metody relaksacyjne (PDF)
– gimnastyka mózgu (PDF)
– zaświadczenie* (PDF)

*Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Cel szkolenia:
Zapoznanie nauczycieli wychowania przedszkolnego z metodami pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej z wykorzystaniem  programu zajęć socjoterapeutycznych ukierunkowanych na aktywność ruchową.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Główne zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym i nie tylko,
  2. Organizacja zabaw i czasu wolnego wg ustalonych reguł,
  3. Rola konsekwencji w wychowaniu dziecka z nadpobudliwością ruchową,
  4. Propozycję zabaw i ćwiczeń,
  5. Metody związane z relaksacją i wyciszeniem dla dziecka z nadpobudliwością ruchową i tego, które tego potrzebuje.

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska