Karta Nauczyciela wprowadza obowiązek zatrudniania nauczycieli specjalistów w jednostkach publicznych i niepublicznych placówkach.

Oznacza to, że szkoły i przedszkola będą musiały zatrudniać takich specjalistów jak:

  • pedagogów, pedagogów specjalnych
  • psychologów,
  • logopedów,
  • terapeutów pedagogicznych.
 
Zadania pedagoga w przedszkolu są ukierunkowane na udzielanie skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na szkoleniu zostaną wskazane konkretne wskazówki do pracy w pedagoga w przedszkolu i formy ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Obligatoryjne zadania pedagoga w świetle przepisów.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
3. Dokumenty pedagoga w przedszkolu.
4. Jak prawidłowo prowadzić dziennik/wykaz zajęć.
5. Bank pomysłów i zakres działań pedagoga przedszkolnego.