SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa: tel. 530-731-599

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599

OPIS SZKOLENIA

Karta Nauczyciela wprowadza obowiązek zatrudniania nauczycieli specjalistów w jednostkach publicznych i niepublicznych placówkach.

Oznacza to, że szkoły i przedszkola będą musiały zatrudniać takich specjalistów jak:

  • pedagogów, pedagogów specjalnych
  • psychologów,
  • logopedów,
  • terapeutów pedagogicznych.
 
Zadania pedagoga w przedszkolu są ukierunkowane na udzielanie skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na szkoleniu zostaną wskazane konkretne wskazówki do pracy w pedagoga w przedszkolu i formy ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Obligatoryjne zadania pedagoga w świetle przepisów.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
3. Dokumenty pedagoga w przedszkolu.
4. Jak prawidłowo prowadzić dziennik/wykaz zajęć.
5. Bank pomysłów i zakres działań pedagoga przedszkolnego.

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • plan pracy pedagoga przedszkolnego (word)
  • arkusz opisu grupy w przedszkolu (word)
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska