SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa: tel. 530-731-599

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest wsparciem dla nauczycieli, pedagogów, specjalistów w zakresie prowadzenia dokumentacji i zajęć z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

PROGRAM:

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Dla kogo, kiedy i kto jest za nią odpwoeidzialny.
 2. Omówienie form pomocy w przedszkolu:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • porad i konsultacji;
 1. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (word)
 • wstępna ocena poziomu funkcjonowania dziecka (word)
 • wniosek o udzielenie pomocy (word)
 • karta realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej/efekty (word)
 • przykładowa procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (word)
 • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska