SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa: tel. 530-731-599

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599

OPIS SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Organizacja i efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Dokumentowanie w tym ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Ewaluacja i monitorowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Wymagania z zakresu ewaluacji w przedszkolu.
5. Zadania nauczycieli w zakresie monitorowania i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Zadania pedagoga i psychologa w zakresie monitorowania i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Zadania specjalistów w zakresie monitorowania i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8. Ewaluacja – dokumenty

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • dokumenty:
  – okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka
  – arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka
  – karta monitorowania efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  – arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej za semestr …
  – ocena efektywności udzielanej pomocy i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)
  – rozporządzenia
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska