Podczas szkolenia dowiesz się czym są metody aktywizujące oraz jak je stosować. Poznasz korzyści płynące z pracy metodami aktywizującymi. Przedstawimy Ci podział metod aktywizujących oraz podsuniemy kilka metod aktywizujących, które możesz wykorzystać w pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Metody aktywizujące – definicja
2. Skuteczność powodzenia metod aktywizujących
3. Podział metod aktywizujących
– Techniki swobodnych tekstów Freineta
– Metoda Montessori
– Ruch rozwijający W. Sherborne
– Burza mózgów
– Mapa pojęciowa
– Metoda projektu
– Symulacje
– Drama
– Gry planszowe
– Metoda Carla Orffa
– Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
– Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
– Metody aktywne ożywiające działania pedagogiczne Pedagogika zabawy Klanza
– Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
– Gry dydaktyczne