SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa: tel. 530-731-599

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599

OPIS SZKOLENIA

Podczas szkolenia dowiesz się czym są metody aktywizujące oraz jak je stosować. Poznasz korzyści płynące z pracy metodami aktywizującymi. Przedstawimy Ci podział metod aktywizujących oraz podsuniemy kilka metod aktywizujących, które możesz wykorzystać w pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Metody aktywizujące – definicja
2. Skuteczność powodzenia metod aktywizujących
3. Podział metod aktywizujących
– Techniki swobodnych tekstów Freineta
– Metoda Montessori
– Ruch rozwijający W. Sherborne
– Burza mózgów
– Mapa pojęciowa
– Metoda projektu
– Symulacje
– Drama
– Gry planszowe
– Metoda Carla Orffa
– Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
– Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
– Metody aktywne ożywiające działania pedagogiczne Pedagogika zabawy Klanza
– Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
– Gry dydaktyczne

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • e-book z materiałami dydaktycznymi (PDF)
  • e-book scenariusze zajęć (PDF)
  • e-book zabawy na cały rok szkolny (PDF)
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska