Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania to szkolenie, którego celem jest przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć dydaktycznych  z wykorzystaniem ćwiczeń i zabaw rytmicznych utrwalających wiadomości dotyczących samogłosek i spółgłosek. Przedstawione na warsztatach zabawy rytmiczno-muzyczne wprowadzą dzieci w świat liter ucząc rozpoznawania ich kształtu, wielkości, pomogą zauważyć różnice pomiędzy brzmieniem głosek, a ich graficznym znakiem oraz wzbogacą słownictwo i ogólną wiedzę.

Wszyscy nauczyciele zajmujący się nauczaniem czytania dzieci w wieku przedszkolnym, podkreślają złożoność tego problemu, który od wielu lat wywołuje wśród teoretyków dużo kontrowersji i sporów. Ta złożoność, a przy tym wieloaspektowość tego procesu nie sprzyja znalezieniu uniwersalnej metody nauki czytania, która odpowiadałaby każdemu dziecku z osobna. W tym szaleńczym poszukiwaniu jednej, a zarazem uniwersalnej metody należy pamiętać o tym, że nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym jest procesem przebiegającym w czasie i wymaga od nauczyciela stosowania wielu ciekawych i różnorodnych rozwiązań.

W edukacji przedszkolnej nauka czytania powinna odbywać się przy okazji zabawy, w związku z czym prezentowane podczas szkolenia ćwiczenia i zabawy są niewątpliwie innowacyjną próbą wdrożenia zabaw sprzyjających przyswajaniu elementarnych umiejętności czytania połączonych z wybranymi elementami dzieła muzycznego takimi jak: metrum, rytm, agogika, dynamika, artykulacja czy melodyka.