Celem szkolenia jest przedstawienie zbioru wesołych zabaw i ćwiczeń, których celem jest wdrożenie do prawidłowej wymowy głosek.

Materiał szkoleniowy został podzielony na działy:

  • wstęp teoretyczny
  • rozruszanie aparatu artykulacyjnego
  • samogłoski: a-e-i-o-u-y
  • głoski dziąsłowe szumiące: sz-ż-cz-dż
  • głoski ciszące: ś-ź-ć-dź
  • głoski syczące: s-z-c-dz
  • głoska dząsłowa: l
  • głoski: p-b-m-w
  • głoska: r