Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości to integralna  część działalności przedszkola. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić zajęcia aby wdrażać te umiejętności w codzienne życie placówki . W czasie spotkania zostaną przeanalizowane metody i ćwiczenia wspomagające wewnętrzną i zewnętrzną motywację dzieci do podejmowania wysiłku umysłowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Motywacja – co o niej wiemy?
  2. Jak wspierać motywację od najmłodszych lat?
  3. Kreatywność i przedsiębiorczość – pożądane kompetencje teraźniejszości i przyszłości.
  4. Metody wspomagające rozwijanie kompetencji.