SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Podstawowe informacje organizacyjne:
– uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do konta szkoleniowego na 2 lata
– wykład można oglądać wielokrotnie w dowolnym terminie
– materiały dydaktyczne (PDF) można pobrać na swój komputer
– zaświadczenie zostanie dostarczone w postaci (PDF)

Oferta cenowa: tel. 530-731-599

Uwaga: Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności (14 lub 30 dni)

Zamówienie szkolenia:
W celu zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt telefoniczny: 530-731-599


OPISZ SZKOLENIA: 

OPIS SZKOLENIA

Proponowany zestaw zabaw i ćwiczeń zachęca do nauki kodowania dźwiękiem. Stanowi innowacyjny sposób kodowania oraz dekodowania symboli graficznych za pomocą dźwięków długich i krótkich, łącząc je z ruchem oraz obrazem. Dzieci mogą odtwarzać sekwencje dźwiękowe za pomocą: własnego głosu, gwizdka, dzwonka bezprzewodowego, ruchu oraz symboli graficznych. Proponowane zabawy i ćwiczenia muzyczne rozwijają słuch, wyobraźnię, pamięć muzyczną oraz umiejętność tworzenia sekwencji za pomocą sygnałów dźwiękowych.
Kodowanie dźwiękiem to wstęp do nauki kodowania jako jednej z kluczowych współcześnie umiejętności. Nauka kodowania dźwiękiem odbywa się za pośrednictwem prostych znaków graficznych, a mianowicie kropki i kreski. Poprzez zastosowanie działań artystycznych, które związane są z ruchem i muzyką, zadania angażują całe ciało, a także zmysły wpływając na łatwość przyswajania wiadomości i wzmocnienie ich utrwalania.

PROGRAM SZKOLENIA:
Wykład
Etap 1 – dźwięki długie
Etap 2dźwięki krótkie
Etap 3 – różnicowanie dźwięków długich i krótkich
Etap 4 – kodowanie i dekodowanie
Etap 5uzupełnienie

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • 5 filmów instruktażowych (8 godzin dydaktycznych)
  • książka w formie papierowej (110 stron)
  • e-book z kartami pracy (230 stron: PDF do pobrania)
  • muzyka (PLIKI MP3 – do pobrania)
  • zaświadczenie w formie papierowej zgodne z wytycznymi MEiN (w formie papierowej)

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– 8 godzin dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia w formie prezentacji filmowych)
– 2 godziny dydaktyczne (analiza literatury)

Autor szkolenia:
dr Marzena Staniek

Osoba prowadząca:
dr Marzena Staniek