Niepełnosprawność dziecka nadal spotyka się z niezrozumieniem i brakiem akceptacji. Kwestia niepełnosprawności w naszym społeczeństwie jest niestety często tematem tabu. Na szczęście niepełnosprawność dzieci jest coraz lepiej przyjmowana dzięki działaniom wielu rodziców, a maluchy z dysfunkcjami czy wadami genetycznymi korzystają z życia w pełni.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Charakterystyka typowych postaw rodziców wobec dziecka niepełnosprawnego.
2. Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój psychofizyczny dziecka niepełnosprawnego.
3. Etapy akceptacji posiadania dziecka niepełnosprawnego.
4. Trudności w osiąganiu pożądanego stanu akceptacji.
5. Mądre wychowanie dzieci – wskazówki do rozmów z rodzicami