PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • e-book z materiałami dydaktycznymi
  • karta innowacji pedagogicznej (wzór)
  • procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej (wzór)
  • zgoda autora innowacji pedagogicznej (wzór)
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne

– analiza literatury – 3 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska