Szkolenie ma na celu zachęcenie nauczycieli oraz zaopatrzenie ich w niezbędną wiedzę do skutecznego wprowadzania nowatorskich rozwiązań w działalności edukacyjnej.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Szkolenie ma charakter filmowy. Po zakupie szkolenia kursant otrzyma dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Film szkoleniowy można odtwarzać wielokrotnie. Materiały szkoleniowe są dostępne bezterminowo.

*UWAGA: Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045)

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Poznanie przepisów prawa dotyczące tworzenia programów innowacyjnych i projektów edukacyjnych.
  2. Definicja innowacji pedagogicznej i eksperymentu.
  3. Poznanie struktury i rodzajów innowacji pedagogicznej.
  4. Zdobycie umiejętności konstruowania i wdrażania projektów edukacyjnych zgodnych z wymogami.
  5. Omówienie procesu ewaluacji.

Autor szkolenia:
mgr Roman Lorens